Tags

, , , , , ,

NACHTELIJK SYMPOSIUM OVER TERRORISME – MET G. GEZELLE, H. D. BALZAC, N. CHAMFORT, CONFUCIUS, N. HODJA EN VELE ANDERE INTERNATIONALE GEESTEN

Het Lijsternest (sic), schrijversresidentie Stijn Streuvels
Ingooigem (sic), 21 januari 2015, 00:13

(Een schrijvershuis op een heuvel, in de uitgestrekte velden van Vlaanderen. De werkkamer-bibliotheek van de schrijver. Middernacht. De geest van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899) verschijnt.)

GEEST GUIDO GEZELLE: We beantwoorden de wereldwijde oproep overal uit de boeken te verschijnen, en ons te bezinnen over de mensen, hun angsten en het geweld. Geesten uit de bibliotheek van Stijn Streuvels, kom te voorschijn.

(Een schare geesten van internationale slag verschijnt in een wolk boven de werktafel van de schrijver.)
GEEST GUIDO GEZELLE: Zijn het zwaard en de pen tegengestelde entiteiten?

GEEST ERASMUS: Het zwaard is de pen in stoffelijke vorm.

GEEST MICHEL DE MONTAIGNE: De pen is het geestelijke zwaard.

GEEST GUIDO GEZELLE: Terroriseert Charlie Hebdo de islam met zijn prenten van de profeet?

GEEST KWAI CHANG CAINE: Een prent van Charlie Hebdo is voor de islam als de oorveeg van de Zen-meester voor zijn leerling.

GEEST DAVID CARRADINE: Zoals de oorveeg de Zen-leerling helpt met het oplossen van zijn koan – een onmogelijk te beantwoorden vraag – helpt een Charlie Hebdo-spotprent de islam in haar zoektocht naar de koan van haar geloof.

GEEST GUIDO GEZELLE: Wat is de koan van de islam?

GEEST HEILIGE ANTHONIUS: De koan van de christenen.

GEEST GUIDO GEZELLE: Wat is de koan van de christenen?

GEEST CONFUCIUS: De koan van iedereen.

GEEST GUIDO GEZELLE Wat is de koan van iedereen?

GEEST JEAN MESLIER: ‘Wie-is-de-god-van-god?’

GEEST ARTHUR SCHOPENHAUER: ‘Waar-is-de-mens-in-de-mens?’

GEEST NASREDDIN HODJA: En ‘Zijn-solden-nog-soldenals-er-altijd-solden-zijn?’

GEEST GUIDO GEZELLE: We zouden het hebben over geweld in de wereld en haar vele en complexe oorzaken.

GEEST NASREDDIN HODJA: Is het niet gewoon allemaal de schuld van de media?

GEEST NICOLAS CHAMFORT: De moderne media zijn de voortzetting van het ancien regime zoals we dat in het absolutistische Frankrijk hebben gekend. Een kleine kaste beheert nog altijd de middelen, de kanalen en de macht. Het wereldwijde web is de digitale provincie waar enkel de plaatselijke notabelen mogen spreken in naam van het almachtige Versailles.

GEEST HONORE DE BALZAC: Graag enige nuance. Het merendeel van de moderne journalisten gelooft wel degelijk in de waarheid van vele waarheden en in oprecht onthecht engagement. Zij zijn de monniken van het derde millennium maar worden door hun eigen moderne media elke dag voor hun geloof vernederd en vervolgd.

GEEST NICOLAS CHAMFORT: De media worden beheerst door De-Mensen-van-het-getal. Een niet-traditionele religie die geen voeling met de werkelijkheid meer heeft en enkel gelooft in de waarheid van het eigen ego.

GEEST HONORE DE BALZAC: De media worden beheerst door De-Mensen-van-het-woord. Een kleine sekte die in samenspraak met de politiek zelfs de mooiste journalistenwoorden perverteert tot landmijnen in de taal. In hun rangen bevinden zich de ware terroristen.

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: Wil de mensheid zichzelf en de journalistiek van alle terrorisme redden, dan moeten de Mensen-van-Het-Woord met alle mogelijke middelen en maatregelen worden aangepakt.

GEEST AUGUSTINUS: Ze dienen te worden geschaduwd?

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En afgeluisterd.

GEEST MAO ZEDONG: Gehackt?

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En gestalkt.

GEEST ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE : Achtervolgd? Opgejaagd?

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: En onschadelijk gemaakt.

GEEST NASREDDIN HODJA : Maar door wie?

GEEST FRIEDRICH NIETZSCHE: Door zichzelf.

GEEST KWAI CHANG CAINE: Waar blijft de geest van Stijn Streuvels?

(De geesten van Mohammed, Jezus Christus en Gautama Boeddha nemen kennis van een aantal boeken op de schrijftafel. Ze ontdekken een zesdelige reeks, gestructureerd in drie tweeluiken, met als titel ‘Confidenties aan een ezelsoor’. Ze treffen ook een werkschema voor een bibliotheek nieuwe delen aan, alsook een uitgebreide huisapotheek levensverlengende elixirs. Mohammed, Jezus Christus en Boeddha lezen nieuwsgierig de naam van de schrijver van de boeken. Geluid van een sterveling op de trap. Alle geesten schrikken. De sterveling opent de deur van de schrijfkamer en spreekt onzeker tot het donker.)

STERVELING: Hallo?…

boeddha-Streuvels-profeet-Frank-Adam-ezelsoor

(De geesten verdwijnen in de boeken. De sterveling knipt het licht aan. Er staat een boeddha op zijn schrijftafel. Meer nog dan anders lijkt die te glimlachen. De sterveling gaat zijn tanden poetsen en legt zich te ruste. De heuvel waarop zijn schrijvershuis is gebouwd, is in volslagen duisternis gehuld. Zijn schrijfkamer-bibliotheek en zijn boeken baden de rest van de nacht in stemmig licht.)

 

WIT

Auteur: Frank Adam
http://www.frankadam.be

Advertenties