Tags

, , , , , ,

Beste Stijn Streuvels

Een late vlinder ligt morsdood vervrozen voor uw dorpel, en d’ijspegels pletsen uit het geboomte als ik mij in de vriezekou naar uw buitengemak begeef. Maar met de broeksriem op mijn knoessels kan ik mijn gedachten warmen aan uw vele relieken uit den Oriënt.

Het heilig graf! Den al-Masjid Al-Aqsa! – Het deinen der kamelen! – De praal & pronk van de Metropolitan te Caïro! – Zo’n toeristentoer in diên tijd staat gelijk met een ruimtereize naar maan, Mars of Pluto nu!

Maar moest ge dien toer vandaag mogen overdoen, zoudt ge even zorgeloos genieten, als ge met uw volle verstand besefte dat ze in die streke schieten en elkaar de kele oversnijden voor het kleinste niemendal? Gij die den oorlog, haar miserie en verscheurende keuzen hebt gekend, zegt mij: kunt ge schrijven, reizen, resideren en van koo gebaren?

Er zit een grote boeddha op het rek rechts van uw schrijftafel. Ik heb mij gepermitteerd mijn reis-exemplaar op zijn handpalmen te placeren. Misschienst dat onze beide boeddha’s in woordenloze sprake kunnen diskuteren en ons ten gepasten tijde laten weten wat we moeten doén.

Doch voorlopig, zoals boven uw raamkozijn in vergulde letters staat te blinken onder het plafond: ‘Nvlla dies sine linea’! – ‘Genen dag zonder nen regel!’.

Al weten gij en ik maar al te goed, Stijn Streuvels, dat het met regels en woorden gaat gelijk met vlinders. Ze warrelen wild van u weg, kittelen ongenaakbaar de kruin van uw verstand, of liggen van hun eigenzelf morsdood op de dorpel van uw mond.

FRANK_ADAM_STREUVELSHUIS

Nacht over Het Lijsternest

Nacht over de flank van Oedelem-Berg

Stilte

Het buikspreken van de taal

Frank Adam

PS 7 januari. Na de onverwachte tijding over de satirische gazet Charlie Hebdo in Vrankrijk, ziehier mijnen regel van den dag:

‘L’ASSASINAT D’UN HUMORISTE DONNERA VIE A MILLE ET UNE BLAGUE’

‘ON PEUT ERADIQUER UN HUMORISTE, MAIS JAMAIS L¹HUMOUR.’

‘Doodt een grappenmaker en duizend en één grap zal floreren’

‘Humoristen, niet de humor kunt ge vermoorden.’

(Vertaling Michel Perquy)

Auteur: Frank Adam
www.frankadam.be

Advertenties